Dotace na fotovoltaiku

V kategorii dotace na fotovoltaiku vám představujeme novinky a cenné informace o tom, jak efektivně získávat finanční podporu pro instalaci fotovoltaických systémů. Seznamujeme vás s aktuálními programy, které jsou k dispozici na státní i regionální úrovni a poskytují zajímavé možnosti pro domácnosti, podniky i veřejné instituce.

Dotace na solární panely v roce 2024: Program Nová zelená úsporám Light

Od května 2023 začal program Nová zelená úsporám přijímat žádosti o dotace na solární panely pro vybrané skupiny obyvatel. Chcete vědět, zda máte nárok na dotaci a jak o ni požádat? Vše podstatné jsme pro vás sepsali v následujících řádcích.

Dotace na solární ohřev vody

Program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) nabízí kromě podpory rychlého zateplení také možnost financovat solární systém na ohřev vody. Pokud jste oprávněným žadatelem, dotace vám může pokrýt až 100 % nákladů. 

Na vybudování solárního fotovoltaického nebo termického systém na ohřev vody můžete získat dotaci až do výše:

 • 90 000 Kč na instalace s novým bojerem,
 • 60 000 Kč na instalace bez nového bojleru.  

Víte, že…

…o dotaci mohou požádat nejen noví zájemci, ale i ti, kteří již program NZÚ Light čerpali?

Podmínky dotace: Solární panely pro důchodce a domácnosti s nižšími příjmy

Finanční podpora ve formě dotace na solární panely pro solární ohřev vody je zamýšlena jako vládní pomoc nízkopříjmovým domácnostem, které pocítily skokový nárůst cen energií nejvíce, a jsou proto obzvláště ohroženy energetickou chudobou.

O dotaci na solární panely můžete požádat, pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti v České republice, a to:

 • rodinného domu,
 • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu,
 • členem bytového družstva s právem užívání bytu v bytovém domě,

na jehož vylepšení je dotace požadována a ve kterém máte bydliště déle než od 12. září 2022. Předpokladem pro poskytnutí podpory je rovněž i to, že:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo 
 • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo 
 • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 

Přečtěte si také: Jak používat solární panely na ohřev vody: Kompletní průvodce

Solární ohřev vody: Požadavky na parametry panelů

Abyste mohli financovat z těchto zdrojů solární panely, dotace NZÚ Light stanovují konkrétní požadavky na instalované systémy. Mezi ně patří například to, že: 

 • minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů musí být alespoň 2 kWp,
 • systém musí mít povinnou ochranu proti opaření,
 • je vyžadováno automatické, nikoliv manuální, přepnutí na druhý zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému,  
 • solární systém může být instalován s novou akumulační nádrží nebo být připojen ke stávajícímu bojleru, 
 • instalovaný systém musí získat příslušnou technickou revizi a musí být realizován odborně způsobilou osobou. 

Dotace na solární panely: Kdy a jak podat žádost?  

O dotaci můžete požádat před zavedením úsporných opatření, v jejich průběhu i po jejich zavedení. Z dotace lze financovat opatření realizovaná po 12. září 2022. 

Žádost včetně povinných a nepovinných příloh podáte elektronicky na webových stránkách Agenturního informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR).

Náš tip: Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu NZÚ Light.

V případě, že bude vaše žádost schválena, finanční prostředky můžete čerpatť dopředu, prostředníctvím zálohy. Na realizaci opatření máte jeden rok.

Státní fond životního prostředí ČR přijímá žádosti do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

 

 

1 položek celkem