Kód NZÚ

Nová Zelená Úsporám (NZÚ)

Dotační program: Program Nová Zelená Úsporám je iniciativa vlády České republiky zaměřená na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento program poskytuje finanční prostředky pro nákup a instalaci solárních panelů a fotovoltaických systémů, což pomáhá domácnostem, podnikům a jiným organizacím snižovat energetickou závislost a podporovat ekologickou a udržitelnou energii.

Kód NZÚ se vztahuje na specifické projekty nebo žádosti v rámci programu, poskytující identifikaci a sledování pro účely dotačních požadavků a administrativních procesů.