Monokrystalické solární panely

Monokrystalický se vztahuje k materiálu, který je tvořen jedním nepřerušovaným krystalickým uspořádáním na atomární úrovni. Tento termín je často spojován s fotovoltaickými články, konkrétně monokrystalickými solárními panely. Tyto panely jsou vyrobeny z čistých křemíkových krystalů, což jim dává charakteristický vzhled a vysokou účinnost přeměny světla na elektrickou energii. Výroba monokrystalických solárních článků zahrnuje tavení křemíku a jeho následné ztuhnutí v jednom kuse. Tento proces zajišťuje, že všechny atomy jsou uspořádány ve stejném směru. V důsledku toho mají monokrystalické panely obvykle vyšší účinnost než jejich polykrystalické protějšky. Nicméně, jejich výroba je obvykle dražší a náročnější na energii. Vzhledem k vysoké účinnosti a dlouhé životnosti jsou však často preferovány pro instalace s omezeným prostorem.