Solární Energie

Solární energie se týká energie, která je získávána přímo či nepřímo ze slunečního světla. Tato forma energie se využívá k vytváření elektrické energie pomocí fotovoltaických buněk, které mění sluneční světlo na elektricitu, nebo pomocí solárních termálních systémů, které využívají sluneční tepla k výrobě energie. Solární energie je čistá a obnovitelná energetická zdroj, který má potenciál napomoci k redukci emisí skleníkových plynů.