Kontakt | Recenze | Velkoobchod

Fotovoltaický

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii prostřednictvím fotoelektrického jevu v polovodičových fotodiodech. Tato metoda spočívá ve využití fotovoltaických článků, které mohou být krystalické nebo tenkovrstvé, s převládajícím použitím křemíku. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, zatímco tenkovrstvé články jsou nanášeny přímo na sklo nebo jinou podložku​​.

Fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod v těchto článcích a vyrážejí elektrony z valenčního pásu do pásu vodivostního, čímž vznikají volné elektrony. Tyto elektrony a vzniklé díry jsou poté odvedeny do vnějšího obvodu, což vede k produkci elektrického proudu. Pro napájení běžných domácích elektrospotřebičů na střídavý proud je nutné doplnit střídač, který energii převede na střídavé napětí​​.

Solární články jsou obvykle chráněny před vnějšími vlivy sklem a plastovou fólií a jsou spojovány do větších celků, fotovoltaických panelů. Tyto panely poskytují dostatečnou energii pro napájení jednoduchých zařízení a mohou být spojeny do větších systémů pro napájení fotovoltaických elektráren​​.

Zajímavosti a Novinky

Nejnovější informace a články o solární energii a jejím využití.

NejPanely.cz 🇨🇿 - NajPanely.sk 🇸🇰