Kontakt | Recenze | Velkoobchod

Jmenovité napětí (Vmp) fotovoltaického panelu

V kontextu fotovoltaiky a solárních panelů se termín "jmenovité napětí" (často označované také jako "nominální napětí") vztahuje k standardizovanému napětí, pro které je fotovoltaický systém, modul, akumulátor nebo jiná součást systému navržena. Jde o hodnotu, která je často uvedena ve specifikacích zařízení a slouží k jeho identifikaci a správné integraci do systému.

Několik důležitých bodů k jmenovitému napětí v oblasti fotovoltaiky:

  1. Pro solární panely a moduly je jmenovité napětí obvykle blízké napětí naprázdno (Voc), ale je nižší než maximální napětí, při kterém panel produkuje nejvyšší výkon.

  2. V solárních systémech, které využívají akumulátory (např. off-grid systémy), je jmenovité napětí akumulátoru klíčovým parametrem, který ovlivňuje výběr dalších komponent, jako jsou regulátory náboje nebo střídače.

  3. Jmenovité napětí systému často určuje, kolik solárních panelů bude zapojeno do série. Například pro 24V systém by mohly být dva 12V panely zapojeny do série, aby se dosáhlo požadovaného napětí.

  4. Je důležité, aby všechny komponenty solárního systému byly kompatibilní s jmenovitým napětím systému, aby bylo zajištěno správné fungování a životnost zařízení.

  5. Chybné zapojení nebo výběr komponent s nesprávným jmenovitým napětím může vést k poškození zařízení nebo snížené efektivitě systému.

Jmenovité napětí je tedy základní specifikací, kterou je třeba zohlednit při návrhu, instalaci a provozu fotovoltaických systémů.

NejPanely.cz 🇨🇿 - NajPanely.sk 🇸🇰